Gå til hovedindhold

Sjællandsleden

Sjællandsleden er en vandrerute, der går igennem dele af lokalområdet

Indhold

  Læs mere om Sjællandsleden

  Tur forslag

  Etape nummer 18

  Bisserup – Karrebæksminde
  Længde 10 km
  Download rute til gps udstyr (GPX filformat)

  Her er dejlig udsigt til havet

  Her venter naturoplevelser – ved kystskovene Kristiansholm Plantage, der er ejet af Næstved Kommune og Karrebækstorp Skov kan man opleve hvordan “bøgen spejler sin top i bølgen blå”. Der er en shelterplads i østenden af Kristiansholm Plantage der hvor vandløbet Bjørnebækken løber ud i havet. Mellem de to skove ligger de bratte klinter ved Klinteby. Klinterne er et meget fint eksempel på hvordan havet former vores kyster når naturen får frit spil. Geologisk set er det også et spændende område, idet havet har blotlagt de forskellige morænejordslag som isen ved sidste istid har aflejret.

  Klinteby Klint

  Følg vejen til Klinteby, som indtil 1926 hed Gumperup. Det syntes beboerne imidlertid lød lidt tungt…
  Klinteby Klint er en lang, høj og meget markant havklint af ler. Den er kratbevokset med en spændende flora på store åbne overdrevsprægede partier. Havet eroderer kraftigt, og klinten er visse steder meget levende. Et fint eksempel på naturens kræfter. Klinteby Klint blev i 1970’erne udpeget til placering af et atomkraftværk, men nu står her i stedet moderne vindmøller. Der er udsigt fra klinten over Smålandsfarvandet, og i vandet er gode fiskemuligheder.

  Bisserup og Kristianholms Plantage

  Bisserup var tidligere havneby for Slagelse. I dag byder Bisserup på et hyggeligt sommermiljø omkring havnen. Der er mange sommerhuse og badestrand.
  Øst for Bisserup ligger Kristiansholms Plantage lige ned til stranden, og der er mulighed for ture langs stranden og i skoven. I skoven er mange gode rastesteder med udsigt over havet.
  En afstikker til Menstrup Bjerg, 43 meter over havet giver en fin udsigt.

  Skoven ved stranden

  Karrebækstorp Skov er en blandingsskov med både løv- og nålestræer. Den skiltede rute følger grusvejen gennem skoven, men det er også muligt at gå direkte på stranden.

  Karrebæksminde

  Fra Karrebækstorp Skov er der ikke langt til Karrebæksminde. Karrebæksminde fungerede i århundreder som havneby for Næstved. Siden hen blev Kanalen gravet, så nu er det muligt at sejle helt ind til Næstved By. I dag er Karrebæksminde bedst kendt for sommerhuse, gode badestrande og en hyggelig havn med lystbåde og lystfiskere.

  Man kan med fordel gå ad skovvej i Kristiansholms Plantage. Det gør det også lettere at finde shelterhuse/teltpladser til overnatning.

  Sti imellem Klinteby og Karrebækstorp Skov er noget tilgroet, men kan benyttes. Ved stranden er kun færdsel på selve stranden mulig.

  Etape nummer 13d

  Kongskilde – Gunderslevholm
  Længde 17 km
  Download rute til gps udstyr (GPX filformat)

  Landsbyen Tystrup har givet navn til Tystrup Sø

  Følg Tystrup-Bavelse Søerne og fortsæt langs Susåen til Næstved. Ruten går gennem et landskab, der er blevet kaldt Sjællands smukkeste istidslandskab. Her findes mange udsigtspunkter. En stor del af søbredden er fugleområder med både standfugle og trækfugle, bl.a. yngler her havørn. Ved Gunderslevholm opleves et storladent herregårdslandskab som ender ved Skelby Bro.

  Istidslandskab ved Tystrup Søerne

  Istidsbakkernes dramatiske landskabsform ses tydeligt fra Tystrupvej, hvor de små parkerings- og rastepladser udgør gode udsigtspunkter. Her ses de store linier i landskabet med de høje bakker, der skråner stejlt ned til søen og fornemme, at den stejle skråning fortsætter under vandet.

  Hørhave Næs og Vinstrup Hovedgaard

  Fra Hørhaven skyder Hørhave Næs sig ud i Tystrup Sø. På næsset lå den befæstede borg Vinstrup Hovedgaard. Vinstrup Hovedgaard sammen med Antvorskov Hovedgaard ejede det meste af jorden i hele området.

  Hørhaven og Bavnen

  I forbindelse med fredningen af Tystrup-Bavelse Naturpark i 1964 købte staten 2 gårde i Hørhaven øst for Vinstrup. Der er offentlig adgang til det bakkede terræn ned mod søen. Her er et godt sted at studere fugleliv – bl.a. er det muligt at se havørn.

  Dyrehaven

  Castrup Dyrehave blev oprettet i 1866. Det er kun tilladt at færdes roligt på skovvejene nord for dyrehegnet af hensyn til kronvildt, sikavildt og dåvildt. Fra Røde Hus i Dyrehavens vestlige ende er der adgang til skoven og ned til søbredden. Her ses ofte store flokke af gråænder, taffelænder og troldænder.

  Vikingeagre ved Borup Riis

  Mellem Hulebækken og Pilebækken og afgrænset af landevejen og søen ligger agersystemer fra den forsvundne middelalderlandsby Borup Riis. Agersystemerne blev fundet af smeden og skovarbejderen Svend Dyhre Rasmussen, da han opdagede lange rækker af sten. Professor Axel Steensberg bestemte stenrækkerne til at være skel mellem højryggede agre fra vikingetiden. Ved nærmere undersøgelser blev alle landsbyens agre blotlagt sammen med gårdtofter fra 5 gårde, som er “forladt” i tidlige middelalder.

  Gunderslevholm

  Herregården Gunderslevholm ligger lige ned til Susåen. Den kan føre sin historie tilbage til 1333. En befæstet borg tæt ved åens udløb i Bavelse Sø blev i 1345 erobret af Valdemar Atterdags tropper.

  Holløse

  Holløse er en af Fuglebjerg Kommunes bevaringsværdige landsbyer. Landsbyen er et godt eksempel på den agrare landsby, og feudalismens vingesus mærkes stadig i landsbyen, hvor mange huse stadig tilhører godset Gunderslevholm.

  OBS

  Der arbejdes fortsat på forbedring af ruten. En stor del af ruten er ikke skiltet, og vi forhandler stadig med lodsejerne. Den alternative rute gennem Dyrehaven syd for Tystrup Sø indgår ikke (som det ellers er angivet) i vandreruten. Dyrevildtet er meget sart, at vi henstiller derfor til, at du ikke går denne vej. Vi henviser til den skiltede rute.

  Tekst: Sara Gundelach Vergo

  Måske også interessant for dig