Gå til hovedindhold

Referat af Lokalrådsmøde 18/6 2024

Referat af Lokalrådsmøde 18/6 2024

07. jul. 2024

Indhold

  Titel:                    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

   

  Dato:                   18.06.2024

  Tidspunkt:          18:30

  Sted:                   Kællerødvej 9, 4250 Fuglebjerg

  Deltagere:           Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

  Afbud:                

   

  Gæster:               Anne Wrist.

                                                                     

  Dagsorden:

    1. Godkendelse af referat.
    2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
    3. Godkendelse af dagsorden.
    4. Orientering fra formanden.
  60+ arr. – Lions Club og Fuglebjerg Forsamlingshus receptioner – Multihus.
    5. Økonomi.
    6. Agenda 21.
    7. Kløversti renovering.
    8. Politi samarbejde
    9. Næstved Strategi, Rønnebæksholm.
  10. Sct. Hans arr. i Fuglebjerg.
  11. Jule arr. på Fuglebjerg Skole den 29. nov.
  12. Trafikfølgegruppe.
  13. Kommunal vedligeholdelse og snerydning i lokalområdet.
  14. Udsmykning af busterminal og World Clean Up Day I uge 38 (16.-22. Sept.)
  15.
  Mødekalender for 2. halvår af 2024.
  16.Bordet rundt.
  17. Tid og sted for næste møde.
  18. Eventuelt.

  Ad. 1:
  Referat fra 15/2 24 er godkendt.

  Ad. 2:
  Ingen tilføjelser.

  Ad. 3:
  Dagsorden godkendt.

  Ad. 4:
  60 + festen på Grønbro var velbesøgt. Fik enkelte nye medlemmer i Borupris’  Venner.
  Jubilæum i Lions Club gik også godt.
  Reception for den nye forpagter i Fuglebjerg Forsamlingshus. Ung mand på 26 som nu er vært.
  Multihusets generalforsamling var en meget svær aften. Kommunens medarbejdere var på ”overarbejde” Men det lykkedes da at få sammensat en bestyrelse og skabt nogle vedtægter, som de er nødt til at følge fremadrettet. Der var intet regnskab tilgængeligt for Multihuset.

  Foreningen er nu lovliggjort, og de vil derfor få overført de 50.000 kr. som der stod på vores konto fra Den lille Bikuben Fond, men som var skænket til foreningen Landet mellem Byerne. Pengene er øremærket til legeplads.


  Ad. 5:
  Stadig god, selv efter overførslen til Multihuset. Ca. 52.000.


  Ad.6:
  Der har været 4 møder siden sidst.

  De aftalte møderækker er afslutte for i sommer. Starter igen til oktober.

  Der har været afholdt en del møder om noget som kaldes Miyawaki skov. Planlagt til at etableres i Fensmark. Men lidt problemer grundet besparelser på skoleområdet.

  Repair cafeen kører godt. Ca. 30 – 40 reparationer pr. gang. Ca. 50 % ordnes.

  Kører stadig første lørdag i måneden og har åbent i 4 timer.

  Deltager i foreningernes dag den 7/9 – 24 og klima møde i Middelfart den 29/8 – 24.

   

  Ad. 7:
  Kløverstierne er renoveret. Der blev et lille underskud i forhold til budgettet, som vi må dække ind fra lokalrådet.

  Ad. 8:
  Vedr. politisamarbejdet er der kommet ny lokalbetjent for Fuglebjerg området. Der er en nedgang i indbrud lige p.t. Derfor mener politiet, at der er nogenlunde styr på området nu.

  Ad. 9:
  Næstved strategien – mødet var med mange gode og positive tiltag.

  Ad. 10:
  Sct. Hans arrangement i Fuglebjerg er faldet til jorden. Muligt spejderne vil prøve igen til næste år, men det kræver lidt længere forberedelse. Mangler også en god plads at afholde det på.

  Ad. 11:
  Der afholdes igen i år et jule arrangement på Fuglebjerg skole. (Navn i folkemunde) Det bliver den 29. november. Vi deltager som vi plejer. Det vil koste i omegnen af 1000 – 1200 kr. Det blev bevilliget.

  Ad. 12:
  Sorø kommune vil ikke give tilskud til Bisserup – Sorø ruten. Derfor er der forslag om at bussen kører til Haldagerlille og retur herfra. Vores forslag om en rundkørsel via Rugkrogvej er dermed faldet til jorden.  Poul-Erik er med i følgegruppen, og vil følge sagen tæt. Skolebusserne, som stadig kører deres faste ruter, vil fremover kunne bruges gratis af alle.

  Ad. 13:
  Den massakre der var udøvet på fortove og kanter langs stierne i byen, er ved at være reparerede. Der er også sået græs igen.

  Ad. 14:
  Vi har modtaget forslag om en renovering af busterminalens udsmykning. God ide, som vi gerne vil se på og også i begrænset omfang yde tilskud til.
  Bylaug står for flagalleen. De mangler hjælpere til dette. Hænger på to - tre mand. Lidt utroligt at der ikke er nogen som byder ind, da alle jo syntes det er flot at se flagene i byen ved forskellige arrangementer.

  Ad. 15:
  Mødekalender for andet halvår.
  Tirsdag den 10. september kl.18:30 på Varmeværket.
  Tirsdag den 10. december kl. 18:30 hos Harly på Haldager Mark Vej.

  Ad. 16:
  Varmeværket skal i gang med asfaltarbejde på Sandvedvej efter reparationer i vejene.
  Der spørges til hvorfor der er hakket op ved vejriste på Sorøvej. Ingen har hørt hvorfor og hvad der evt. skal ske.

  Ad. 17:
  Næste møde er på varmeværket den 10. september kl. 18:30.

  Ad. 18:
  Der spørges efter et referat fra generalforsamlingen i Multihuset. Findes måske, men ingen har set det endnu.

  Mødet sluttes kl. 19.30

  Referent:
  Knud Hansen.