Gå til hovedindhold

Referat lokalrådsmøde Næstved Vestegn 5/9 2023

Referat af Lokalrådsmøde 5/9 2023

13. sep. 2023

Indhold

   

   

  Titel:                    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

   Dato:                   05. 09. 2023

  Tidspunkt:          19.00

  Sted:                   Drosselvænget 1, 4250 Fuglebjerg

  Deltagere:           Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

  Afbud:                 Lasse Thers                

   

  Dagsorden:


    1. Godkendelse af referat.
    2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
    3. Godkendelse af dagsorden.
    4. Orientering fra formanden.
  Ny lokalbetjent –
    5. Økonomi.
    6. Agenda 21.
    7. Hjemmeside.
    8. På sporet af Sydsjællands Natur.
    9. Landsbyklyngen.
  Bypedeller –
  10. Fuglebjerg Skole.
  11. Trafikbestilling.
  12. Næstved Strategi.
  13. Kløverstier.
  14. Lokalrådenes stormøde.
  11. nov.  23.
  15. Bordet rundt.
  16. Tid og sted for næste møde.
  17. Eventuelt.

  Ad. 1:
  Sidste referat er godkendt.

  Ad. 2:
  Ingen tilføjelser.

  Ad. 3:
  Dagsordenen er godkendt.

  Ad. 4:
  Lykønsker Karen Bjerre med de 90 år, og siger tak for husly til mødets afholdelse i aften.
  Der er kommet ny kontaktperson hos politiet. Vi håber på et lige så godt samarbejde med ham som med den tidligere.

  Ad. 5:
  Vores økonomi ligger på godt 37.365 DKK.

  Ad. 6:
  Der har været afholdt 2 x best. møder siden sidst. Er blevet bevilliget kr. 50.000 fra kommunen, så de ikke skal søge hver gang de skal bruge lidt penge.
  Anden lørdag i måneden er der Repair Cafe. Der er stadig god søgning, og en del bliver repareret og genbrugt.
  Næstved søjler, - blev der også deltaget i. Deltager gerne igen i 2024, med nye tiltag.
  Har deltaget i de unges klimatopmøde i Middelfart den 2.09.2023.
  Deltog med flere stande på foreningernes dag i Rådmandshaven. Her var godt besøgt i det skønne vejr.
  Næste møde er den 18/09.2023.

  Ad. 7:
  På vores hjemmeside er der nu lagt nye billeder ind. Husk at gå ind og se dem.

  Ad. 8:
  Sydsjællands Natur projektet, sker der ikke megen aktivitet i. Der er dog udsendt referat fra sidste møde. Der sker tilsyneladende mest i Slagelse kommune lige nu. Flere gode projekter omkring Flakkebjerg Stationsby og Mindelunden.

  Ad. 9:
  By pedeller kører rimeligt i Glumsø. Her har det ikke rigtigt fundet grobund, men vi kan håbe det kommer, når der oplyses mere information.

  Ad. 10:
  Vi sender vores svar sammen med skolens svar. Så bliver de samstemmende, også fordi de er meget ens i udformningen og meningerne.
  Skoleleder er meget interesseret i et godt samarbejde med lokalrådet. Vi inviteres derfor nok til at deltage i flere arrangementer hen over vinteren.

  Ad. 11:
  Movia har fået alt for stor indflydelse på busruterne i Næstved Kommune. Og vores politikere har ikke nok hår på brystet til at argumentere imod. Vi svarer sammen med skolen og lokalråd 4262.
  Man kan måske få lokale skolebusser, men Hårslev Efterskole, kan ikke få sær afgange som passer med elevernes hjemsendelse til og fra weekender. Dårlig, dårlig service til landdistrikterne. Og så bryster man sig politisk, - med at der skal tages hensyn til ”Liv på landet”.

  Ad. 12:
  Næstved kommune har forsøgt sig med en borgersamling vedr. den fremtidige udvikling i Næstved kommune, men gruppens anbefalinger har mest et overordnet syn på tilpasning af livet i Næstved by. Mangler helt og holdent indhold om landdistrikterne.
  Derfor absolut ingen motivation herfra til at deltage i den form for meningsudvekslinger. Nok må være nok! 
  En del som ellers var udvalgt til deltagelse, fik ikke en mødeindkaldelse til de første møder. Om fejlen skyldes admin. el. andet vides ikke, men ikke godt nok.
  Lokalrådet deltager i planlægningen af den kommende ”Næstved Strategi” for der igennem at sikre den bedst mulige udvikling for landområderne.

  Ad. 13:
  Manglende skilte på kløverstierne. Her skriver Friluftsrådet at ved oprettelsen af disse, forpligtigede Næstved Kommune sig til drift og vedligehold af stierne, - herunder erstatte evt. manglende skilte.
  Vi sender en påmindelse om svar, på friluftsrådet mail, som er sendt videre til Vej og Park.

  Ad. 14:
  Stormødet for lokalrådene holdes i år den 11. november på Enø. Emnerne er Næstved strategien og fremtiden.

  Ad. 15:
  Det blev besluttet at donere DKK. 5000, - til Kulturladen, som står for at skulle udskifte en del inventar.
  Vi skal alvorligt tænke på at skaffe flere unge medlemmer til lokalrådet. Vi er p.t. kun 8. men kan være op til 11. Ellers kan vi blive nødt til at nedlægge det. Det vil måske også give mere genklang i Næstved, hvis alle går.

  Ad. 16:
  Vi mødes næste gang på varmeværket den 24. oktober. Og igen den 7. december hos Karen Bjerre.

  Ad. 17:
  Der køres en bustur i Kommunen med Otto Poulsen og Carsten Rasmussen som guider. Kører bl.a. til Fårebakkerne, hvor det nye DSB værksted skal bygges.

   

  Mødet slut kl. 20:30.

   

  Referat: Knud Hansen