Gå til hovedindhold

Referat af Lokalrådsmøde Næstved Vestegn 7/12 2023

Referat af Lokalrådsmøde Næstved Vestegn 7/12 2023

18. dec. 2023

Indhold

  Titel:                    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

   

  Dato:                   07 12 2023

  Tidspunkt:          18.30

  Sted:                   Drosselvænget 1, 4250 Fuglebjerg

  Deltagere:           Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen       Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

  Afbud:                 Harly Bruun Jørgensen, Lasse Thers.

   

  Gæster:              

   Dagsorden:
   
  1. Godkendelse af referat.
    2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
    3. Godkendelse af dagsorden.
    4. Orientering fra formanden.
    5. Økonomi.
    6. Agenda 21.
    7. Hjemmeside.
    8. På sporet af Sydsjællands Natur.
    9. Evaluering af Lokalrådenes stormøde.
  10. Næstved Strategien.
  11. Renovering af Kløversti pæle og skilte.
  12. Fuglebjerg Skole.
  13. Fællesmøde med politi, SSP, skole, bibliotek, hal, ungdomsskolen m.m.
  14. Landsbyklynge og Multihus.
  15. Kommende events og evt. supplering af Lokalrådet.
  16. Mødeplan for 1. halvår 2024.
  17. Bordet rundt.
  18. Tid og sted for næste møde.
  19. Eventuelt.

   

  Ad 1:
  Referat godkendt.

  Ad 2:
  Ingen tilføjelser.

  Ad 3:
  Dagsordenen er godkendt.

  Ad 4:
  Infotavlen ved biblioteket er langt om længe blevet repareret.

  Ad 5:
  Vi har p.t 31.175. kr. på kontoen. Poul Erik beder om en opgørelse til Næstved Kommune.

  Ad 6:
  Der er afholdt 4 foredrag siden sidst. Mange med god mødedeltagelse. Der er nedsat en gruppe udelukkende til at tage sig af politik og høringssvar. Så det gode arbejde fortsætter.

  Ad 7:
  Hjemmesiden kører i øjeblikket uden problemer.

  Ad 8:
  Tages på næste møde grundet Harlys afbud.

  Ad 9:
  Lidt en skuffelse grundet den manglende interesse fra politikerne. At kun 12 havde svaret på de udsendte spørgsmål inden vores møde, er mangel på respekt for lokalrådenes arbejde. Nogle af svarene viser desværre også, at de ikke er på øjenhøjde med borgerne. De nedsatte grupper fra mødet har efterfølgende været samlet til møde i Næstved. Kæmpe arbejde fra Mette Dinesens side.

  Ad 10:
  Næstved strategi gruppen arbejder videre med det sammenskrevne resultat fra mødet i Næstved.

  Ad 11:
  Vi ser på reparationsarbejdet til foråret. Der skal indkøbes lidt algefjerger, maling, skruer og evt. nye skilte. Udgifter kan dækkes af kommunal vedligeholdelse pulje. Poul-Erik og Knud har opgaven.

  Ad 12:
  Godt arrangement på skolen. Der blev solgt næsten 14 l. risalamande. Der inviteres nok til et arrangement på skolen til foråret. Vi deltager gerne igen.

  Ad 13:
  Det nære samarbejde mellem interessegrupperne/foreningerne/politi/SSP og ungdoms- og folkeskole har afholdt møde. Der er desværre opstået et ikke ubetydeligt narko salg, i området ved Multihuset. Det har politiet særlig fokus på i øjeblikket.

  Ad 14:
  Landsbyklyngen er presset på frivillige p.t. Multihuset skal afholde general forsamling som forening. Det er et problem lige nu, som kommunen vil se nærmere på. Manglende valg osv.

  Ad 15:
  Hans-Henrik har spurgt i Haldagermagle bylaug. Ingen herfra vil opstille. Vi søger yngre kræfter, med interesse i lokalområdet.

  Ad 16:
  Mødeplanen blev som følger:
  Torsdag den 15. februar kl. 19.00. – Varmeværket, Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg.
  Torsdag den 18. april kl. 19.00. – Varmeværket, Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg.
  Torsdag den 13. juni kl. 18.30. – Kellerødvej 9, 4250 Fuglebjerg.

  Ad 17:
  Borde og bænke er sat til vinteropbevaring på Krummerup gården. Hans – Henrik sender regning.
  Fællesskaber som blev styret af Gitte Bagger, har igen formået at stable et arrangement på benene i Grønbro – Hallen. Det sker den 26. april, - og er for alle 60 +.
  Ingen ved hvad der er i gang i området omkring trekanten. Kun rygter.

  Ad 18:
  Næste møde er den 15. februar på varmeværket efter planen.

  Ad 19:
  Intet.

  Mødet slut kl. 19.40.

  Referat: Knud Hansen