Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Næstved Vestegn 24. okt. 2022

Referat

Indhold

  Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

  Dato: 24. okt. 2022
  Tidspunkt: 19.00
  Sted: Varmeværket, Sandvedvej, 4250 Fuglebjerg
  Deltagere: Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.
  Afbud: Harly B. Jørgensen.

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat.
  2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Orientering fra formanden. Park og Vej sms info – Kommunal nyhedsbrev – Klimamøde 17. nov.
  5. Økonomi.
  6. Agenda 21.
  7. Evaluering af Fællesskabsstafetten, Workshop og Rakkerpak teater.
  8. Ny skolestruktur.
  9. Fuglebjerg Skole. Sponsorat, Volleyturnering, motionsdag.
  10. På sporet af Sydsjællands Natur.
  11. Hjemmeside.
  12. Formandsmøde 19. nov. Lokalrådspulje.
  13. Lions Messe 4. og 5. marts 2023.
  14. Kommende events.
  15. Bordet rundt.
  16. Tid og sted for næste møde.
  17. Eventuelt.

  Ad 1:

  Ok.

  Ad 2:

  Ingen.

  Ad 3:

  Ok.

  Ad 4:

  Vi er kommet med på SMS listen fra Park og Vej, når der sker lokalt arbejde i vores område.
  Det kommunale nyhedsbrev er en god vej til forståelse og evt. dialog med kommunen. Information er altid godt.
  Der afholdes klimamøde den 17. november kl. 17:00 - 18:30. på Fuglebjerg skole.

  Ad 5:

  I den forløbne periode har vi haft udgift til halleje og teatergruppen Rakkerpak.
  Sparekassen Kronjylland anbefaler, at kassereren bruger sit private MIT ID, indtil det kommer til at virke
  for erhverv og foreninger.

  Ad 6:

  Næstved Gymnasie har bedt om et seminar vedr. ressourcer.
  Der er forhandling med kommunen om tilførsel af økonomi, da budgettet er blevet udsultet i en årrække.
  Kører stramt p.t.
  Repair er godt besøgt både i Boderne og på Axeltorv på torvedagen. Ca. 40 genstande kom for rep. Ca.
  halvdelen blev udført så tingene kunne bruges igen.
  Deltog på kulturnatten, hvor der var rigtigt mange mennesker forbi.
  Der er rep. Cafe igen den 5 november.
  Der har været afholdt 2 møder på biblioteket siden sidst.

  Ad 7:

  Fællesskabsstafettens start på Grønbro var godt besøgt. Selv borgmesteren fandt tid til at komme og
  starte stafetten.
  Poul-Erik og Gunner var til Workshop. Men det kører lidt i samme rille. Der sker ikke rigtig noget nyt. Enten fordi der ikke fra kommunens side ønskes noget input fra yderdistrikterne, eller måske fordi de har
  nok i sig selv inden for bygrænsen. Det er lidt ensformigt fra år til år.
  Karrebæk og Glumsø ønsker at arbejde for at få etableret fjernvarme i byerne. De har fået lidt økonomisk støtte fra kommunen for at komme videre med projekterne.
  Teatergruppen Rakkerpak var en god oplevelse. Dagen gik godt i det gode vejr, uden for hallen. Tilskuerne var meget opmærksomme og lyttende.

  Ad 8:

  Rygterne løber allerede at Lars Hoppe Søe, den radikale formand for udvalget, er fremkommet med ønske om at nedlægge både Hyllinge og Grønbro skolen. Samme rygte siger, det allerede lå i aftalen med
  borgmesteren på valgaftenen.
  Det betyder nok at der kommer en privatskole mere i området.

  Ad 9:

  Elevrådet inddrages i arbejdet omkring vores tildeling af 5.000, - kr. til skolen.
  Skolens motionsdag gik godt. Mange elever tog mange runder, nogle nåede næsten en halv maraton.
  Vi føler at skolen p.t rækker ud til en god dialog med lokalrådet.

  Ad 10:

  Da Harly har meldt afbud, udskydes punktet til næste møde.

  Ad 11:

  Hjemmesiden arbejdes der stadig på. Men prøv at logge ind på Næstvedarkiverne.dk. Her er der mange
  billeder fra Fuglebjergområdet.

  Ad 12:

  Formandsmøde omkring lokalrådspuljen. Her tilkendegav vi i forårsmødet med kommunen vores utilfredshed med måden tildelingen sker på – og især måske forfordeling af egne projekter fra fordelingsudvalget. Der er ikke sket ændringer i tildelingssystemet. Vi har desværre ikke mulighed for at deltage på
  dagen.

  Ad 13:

  Vi deltager med en selvstændig bod. Karen taler med bylaugene fra Haldagermagle, Vinstrup, Fuglebjerg og Sneslev. Vi betaler gave og bod for dem. De må selv stå for opsætning og nedtagning.

  Ad 14:

  Der er intet planlagt, men kom frit med ideer. Måske et borgermøde om fjernvarme til de nærmeste byer
  omkring Fuglebjerg.

  Ad 15:

  Vi ser positivt på et tilskud til multiparkens åbning. Vi har intet hørt fra vores mail omkring hjertestarter til
  Haldagermagle.

  Ad 16:

  Næste møde afholdes torsdag den 8. december kl. 18.30 på Granvænget 1. 4262 Sandved.
  Birte, Knud og Henning sørger for forplejning.

  Ad 17:

  Hvad sker der med motorvej mellem Næstved og Kalundborg?

  Mødet slut kl. 20:45.

  Referat: Knud Hansen.

  Se flere nyheder fra Næstved Vestegn