Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Næstved Vestegn 17. juni 2022

Referat

17. jun. 2022

Indhold

  Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

  Dato: 15.06.2022
  Tidspunkt: 18.30
  Sted: Kællerødvej 9, 4250 Fuglebjerg
  Deltagere: Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.
  Afbud:
  Gæster: Anne Wrist

  Dagsorden:

  1 Godkendelse af referat
  2 Eventuelle tilføjelser til dagsordenen
  3 Godkendelse af dagsorden.
  4 Orientering fra formanden.
  5 Økonomi.
  6 Agenda 21.
  7 På sporet af Sydsjællands Natur.
  8 Fællesmøde med politi, skole m.m.
  9 Dialogmøde med Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget.
  10 Landsbyklyngen.
  11 Skolen i Fuglebjerg.
  12 Fællesskabsstafetten.
  13 Nyhedsbrev, ”Lokaldemokrati og medborgerskab”.
  14 Kommende events og synliggørelse.
  15 Kommunal trafikplan 2023-2026.
  16 Mødekalender 2. halvår 2022.
  17 Bordet rundt.
  18 Tid og sted for næste møde.
  19 Eventuelt.

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Ingen.

  Ad 3:

  Godkendt

  Ad 4:

  Ingen.

  Ad 5:

  Indestående på lokalrådets konto den 15. juni 2022: kr. 60.738,20 - inkl. kr. 10.000,- af Landsbyklyngens
  midler.

  Ad 6:

  Agenda 21 arbejder med videre med grøn energi.

  Den 23. maj var der arrangeret grøn omstilling på Biblioteket i Næstved med ”skab mere liv i haven” af Signe Schrøder, som bl.a. har videreført Ritt Bjerregaards frugtplantage på Fyn.

  Med ”Biskoppen” i Bisserup som inspirator, arbejdes videre med værkstedet Rapir.

  Det kommende efterår bydes der på flere arrangementer og mødet.

  Ad 7:

  Inter ny. Der er møde senere i juni måned

  Ad 8:

  Poul-Erik har været til møde med bl.a. ”lokalpolitiet”, skolen i Fuglebjerg, Landsbyklyngen, SSP repræsentanten, ungdomsskolen, biblioteket, multiparken og ”Ildfluerne”. Mange aktiviteter for unge, hvis de
  selv vil. Ny legeplads på skolen bliver åben 24/7 for alle. Politiet prøver at være mere synlig og tager hånd om unge ballademagere, personer med narkoproblemer og knallert terror.

  Ad 9:

  Dialogmødet med Lokaldemokratiudvalget tidligere på måneden blev afholdt på Grønbro. De 3 deltagende lokalråd fortalte hver om deres aktiviteter. Udvalget havde dog ikke de store banebrydende nyheder på tapetet. Kritik af lokalrådenes fordelingsudvalg blev taget til efterretning, men om der sker ændringer, er dog uvist. Dog positivt med en konstruktiv dialog lokalrådene og kommunen imellem.

  Ad 10:

  Poul-Erik deltog den 8. juni i møde med Landsbyklyngen ”Landet mellem byerne”. Der arbejdes intenst
  sammen med Multiparken og færdiggørelse af kommende multihus og legeplads ved Bovlen på arealet
  bag ved NETTO. Kommune og fonde har bidraget med godt en mill. kr. til projektet, der påbegyndes
  snarest muligt. Der arbejdes videre om sansehaven med skolen. Kan evt. kommende bypedeller være
  med til at organisere multihuset? Hjemmesidekalenderen bliver kun brugt i ringe grad. Med hjælp fra
  kommunen søges flere potentielle personer til styrkelse af Landsbyklyngen.
  Ildfluerne vil gerne være flere til at ”se efter” i dag og aftentimerne.

  Ad 11:

  Poul-Erik har tidligere på måneden været til møde på skolen i Fuglebjerg med ”lokalpolitiet” og skolelederne, hvor benyttelsen af den kommende legeplads blev drøftet og hvordan vi forsøger af koordinere samarbejder imellem skole, politi og lokalråd.

  Ad 12:

  Fællesskabsstafetten løber af stablen den 25. – 30. sep. og starter i Sandved-Tornemark / Fuglebjerg
  området. Lokalrådet deltager med en stand i Grønbrohallen. Mere info på næste møde.

  Ad 13:

  Nyhedsbrev, udsendt til lokalrådene af Næstved kommune, er en positivt nyskabelse.

  Ad 14:

  Poul-Erik undersøger muligheden for en teaterforestilling med Dansk Rakkerpak i Fuglebjerg hallen, hvor elever fra 3 til 6 klasse fra skolen i Fuglebjerg inviteres.

  Af 15:

  Spørgeskema til kommunal trafikplan blev gennemgået. Poul-Erik sender besvarelsen digitalt til kommunen, og lokalrådsmedlemmerne har mulighed for at fremsende deres helt private besvarelse via tilsendt link fra formanden.

  Ad 16.

  Kommende bestyrelsesmøder for 2. halvår af 2022 er fastlagt til onsdag den 7. sep. – mandag den 24. okt. og torsdag den8. dec.

  Ad 17:

  Nyt hjemmeside design i kommunalt regi forventes af ske til efteråret.

  Ad 18:

  Onsdag den 7. sep. kl. 19.00 på Varmeværket, Sandvedvej i Fuglebjerg.

  Ad 19:

  NIL

  Mødet hævet kl. 20.00

  Referent: Poul-Erik Pedersen

  Se flere nyheder fra Næstved Vestegn