Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Næstved Vestegn 10. september 2022

Referat

Indhold

  Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

  Dato: 07.09.2022
  Tidspunkt: 19.00
  Sted: Varmeværket, Sandvedvej, 4250 Fuglebjerg
  Deltagere: Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.
  Afbud: Ingen

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat.
  2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden. 5a Hjemmeside.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Orientering fra formanden. Fællesmøde med politi, skole mm. – Landsbyklyngen.
  5. Økonomi.
  5a. Hjemmeside.
  6. Agenda 21.
  7. På sporet af Sydsjællands Natur.
  8. Høringssvar, skole og trafikbestilling. 12. og 18. sep.
  9. Workshop med Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget. 13. sep.
  10. Fuglebjerg skole. Volleydag 9. sep. (Udsat til 16. sep. kl. 10.-)
  11. Rakkerpak forestilling 21. sep. i Fuglebjerg Hallen. Fuglebjerg skole og evt. Hindholm skolen.
  12. Fællesskabsstafetten. 25. og 26. sep.
  13. Kommende events og synliggørelse. Hjertestarter.
  14. Energifællesskaber og klimaomstilling. Energistyrelsen.
  15. BLUP, Bæredygtig Lokal Udviklingsproces.
  16. Bordet rundt.
  17. Tid og sted for næste møde. 24. okt.
  18. Eventuelt.

  1. Ok.

  2. Tilføjelse til pkt. 5.a. Hjemmeside.

  3. Ok.

  4. - På mødet med politi og skole, - blev det oplyst at der er en gruppering af unge som bevæger sig
   længere og længere ud på et skråplan. Der stjæles cykler på skolen, i Netto stjæles der og sniffes lightergas og sælges hash, så galt ved Grønbro skolen.
  - Politiet vil køre en kampagne til oktober i nærmere bestemte områder.
  - Ungdomsskolen har nu fat i ca. 80% af alle mulige potentielle medlemmer.
  - Landsbyklynger samler stadig sammen til legeplads bag Netto.

  5. Økonomien hænger stadig sammen med ca. 49.300 på kontoen.

  5.a. Hjemmesiden.
  - Gunner gennemgik den nye hjemmeside, som er et samarbejde med Næstved Kommune. Efter et tilløb på et par år er de nu klar til at overføre alt fra den gamle til den nye. Den gamle lukkes endeligt til nytår.
  Gunner og Poul-Erik mødes inden næste møde med kommunen.

  6. Agenda 21 har deltaget i foreningernes dag den 03.09.2022 i Rådmandshaven.
  - Repair i Boderne er kommet fra land, og der er åbent hver den første lørdag i måneden.
  - De vil være at finde på Axeltorv på kulturnatten den 7.10.2022.
  - Næste møde i gruppen er den 21.09.2022.

  - I øjeblikket hører de ikke meget fra AffaldPlus og Hold Danmark Rent.

  7. I Sjællands Natur arbejdes der på at finde mulige spor, til områder på tværs i landskabet, ud fra Fodsporet.
  -Lagunestien vil man forsøge at synliggøre mere med hjælp fra Guldagergaard i Skælskør. Evt. med noget keramisk arbejde langs stien.
  - Man ser også på en stiforbindelse fra Fuglebjerg til Bisserup/Bjørnebæk.

  8. Den politiske gruppe som samarbejder med Movia om planlægningen af busruter i Landdistrikterne, trækkes rundt ved næsen. Hvis endeligt der ændres noget er det nedlæggelser på landet og mere kørsel i byen. Vi er nået dertil at vi overvejer helt at trække os fra samarbejdet om trafikbestilling. Ingen hører hvilke argumenter vi kommer med fra Lokalrådet.
  - Den nuværende skolestruktur fungerer bedre, og vi ser frem til at vores elever får det løft som
  var tiltrængt.
  - Vi ønsker dog fortsat, - i henhold til udtalelser i aviserne – at skolerne, for at være en integreret del af lokalområdet får deres navne tilbage. Således at der fremover står følgende på vejskiltene.
  - Fuglebjerg Skole, - Distrikt Næstved Vest.
  - Grønbroskolen Sandved, - Distrikt Næstved Vest.
  - Vi syntes det er to meget beskedne ønsker, som vil være med til at bevare og integrere skolerne til nærområdet, fuldt ud efter hvad skolebestyrelsesformanden udtaler til Sjællandske nyheder. Poul-Erik sætter noget sammen til rund sendelse.

  9. Poul-Erik og Gunner deltager den 13. sep. i en workshop med plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget.

  10. Volley dag på Fuglebjerg Skole er udsat til den 16. september kl. 10.00. Kom og hep!
  - Vi kontakter skoleledelsen om der er noget de evt. mangler støtte til, inden for en økonomisk overskuelig ramme. Legeredskab el. foredragsholder om narko på skolerne el…..? Ramme max 5.000. kr.

  11. Til forestillingen den 21. september, mødes vi kl. 9:00. ved Hallen, og hjælper med opstilling. Vi rydder op efterfølgende. Der bestilles et par stykker håndmadder, som indtages efterfølgende ved evalueringen af dagen.
  - Poul-Erik sætter plakater op.
  - Harly prøver evt. at kontakte Hindholm privatskole.

  12. Til Fællesskabs stafetten sættes der en stand op i Grønbrohallen den 25. sep. Kl. 10:00.

  13. Efter henvendelse fra borger i Haldagermagle, kontakter Knud formanden for Hjerteforeningen i Næstved, - Anders Gjesing. Han er i gang med at finde ca. 25 – 30 personer i kommunen, som kan få en hjertestarter udlevet. Det er et forsøg på at etablere en bedre dækning i landdistrikterne.
  - (er kontaktet på mail den 8. september)

  14. Vi har ikke haft tid til at diskutere FN´s verdensmål, som en del af vores område. Men et spændende område, som bare kræver tiden.

  15. Samme gør sig gældende for dette punkt. Tages måske op i 2023.

  16. Vej og Park, - er en svær størrelse at komme i kontakt med. Der tales om at der ikke kommer svar tilbage på henvendelser om beskæring af træer og buske ved private grunde, som generer trafikken.
  - Borde og bænke sættes til opbevaring på Krummerupgården hos Hans Henrik. Leje er aftalt og kontrakt skal underskrives.

  17. Næste møde er den 24. oktober kl. 19:00. på Varmeværket i Fuglebjerg

  18. Intet.

  Mødet slut kl. 21:30.

  Referat: Knud Hansen

  Se flere nyheder fra Næstved Vestegn