Lokalråd

Lokalrådet for Næstved Vestegn

naestvedvestegn@gmail.com
www.mærknæstvedvestegn.dk
http://www.facebook.com/naestvedvestegn
CVR-nr. 3397577

Formand
Poul-Erik Pedersen

Ahornvej 18
4262 Sandved
tlf. 2341 9836 – pedersen.danmark@mail.dk

Formands suppleant
Anne Wrist Sørensen

Kællerødvej 9
4250 Fuglebjerg
tlf. 5784 9290 – annewrist@mail.dk

Kasserer
Gunner Hansen

Fasanvej 4
4250 Fuglebjerg
tlf. 6068 4129 – ge.hansen@stofanet.dk

Referent
Knud Hansen

Granvænget 1
4262 Sandved
tlf. 5545 6460 – findsen12@outlook.dk

Erling Nielsen
Dalsgårdsvej 79 A
4250 Fuglebjerg
tlf. 5545 3583 – erlingnielsen@stofanet.dk

Hans-Henrik Jensen
Slagelsevej 1
4250 Fuglebjerg
tlf. 2045 4434 – hh@k-gaarden.dk

Henning Lykke Pedersen
Nyvej 41
4262 Sandved
tlf. 2857 7498 – hlykkep@gmail.comahpedersen@dbmail.dk 

Karen Bjerre
Drosselvænget 1
4250 Fuglebjerg
tlf. 5545 3365 – karen.bjerre@postkasse.net 

Kurt Gade
Erik Bøghsvej 24
4250 Fuglebjerg
tlf. 4033 7924 – kurtgade1@gmail.com

Niels Peter Jørgensen
Kirkestræde 14
4250 Fuglebjerg
tlf. 2337 4417 – nielsjorgensen224@gmail.com