Indvielse

Billederne fra indvielsen er fotograferet af Ernst Christensen og Tommy m.f.