Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Næstved Vestegn 8. feb. 2023

Indhold

  Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

  Dato: 08.02.2023

  Tidspunkt: 19.00

  Sted: Varmeværket, Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg

   

  Deltagere: Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

  Afbud: Knud Hansen, Lasse Thers.

   

  Gæster: Ingen

  Dagsorden:

  1.   Godkendelse af referat.

  2.   Eventuelle tilføjelser til dagsorden.

  3.   Godkendelse af dagsorden.

  4.   Orientering fra formanden. MitID Erhverv - Sommermøde i Kellerød 8/6 - Regnskab til kommunen         Nyhedsbrev - Godt liv på landet flyttet til 7/3.

  5.   Økonomi.

  6.   Agenda 21.

  7.   Hjemmeside. 21 og 23. feb.

  8.   På sporet af Sydsjællands Natur

  9.   Evaluering af Trafik Workshop. Knud & P-E

  10.  Borgerpanel.

  11.  Flexbolig høring.

  12.  Skolenavne høring.

  13.  Fuglebjerg skole.

  14.  Lions Messe 4. og 5. marts.

  15.  Fondsansøgninger: Friluftsrådet – Velliv – Nordea Fonden.

  16.  Bordet rundt. Hjertestarter?

  17.  Tid og sted for næste møde. 20/4 – Varmeværk.

  18.  Eventuelt.

   

  Ad 1:

  Godkendt

  Ad 2:

  Ingen

  Ad 3:

  Godkendt

  Ad 4:

  Formanden har aktiveret lokalrådets MitID Erhverv – Sommermøde den 8. juni i Kellerød er godkendt - Lokalrådets økonomiske status pr 31. dec. 2022 er tilgået kommunen – Hele bestyrelsen tilmeldes – Henning, Karen og Poul-Erik deltager

  Ad 5:

  Lokalrådets nuværende økonomiske status godkendt.

  Ad 6:

  Henning oplyste om afholdte aktiviteter. Den 22. marts afholdes generalforsamling på Næstved Bibliotek. Foredrag om klimaet arrangeres på Næstved Bibliotek den 23. marts kl. 19,-. Repair værkstedet fungerer fuldt tilfredsstillende, dog med flere besøgende end der er kapacitet til for nuværende. Kr. 5000,- er modtaget i donation. Affaldssorteringen fungerer ikke tilfredsstillende alle steder bl.a. pga. manglende materiel.

  Ad 7:

  Gunner og Poul-Erik deltager i kursus om håndtering af den nye hjemmeside den 21. og 23. feb.

  Ad 8:

  Intet nyt

  Ad 9:

  Knud og Poul-Erik deltog i workshop om evt. fremtidige trafik tiltag. Forslag om 2+1 vej fra Fuglebjerg til Regerup blev klart afvist, men en dobbeltrettet cykelsti samme sted er at foretrække. Diverse fartbegrænsningen i området henhører under politiet.

  Ad 10:

  Kommende kommunal borgerpanel virker som en nedprioritering af lokalrådenes virke, hvilket vi syntes besynderligt.

  Ad 11:

  Flexboliger i vores lokalsamfund er et godt alternativt til tomme boliger. Lokalrådet indgiver ikke høringssvar.

  Ad 12:

  Høring om folkeskolernes fremtidige navnebenævnelse i vores lokalområde er sendt i høring. Dog har kommunen ikke ulejliget sig til at invitere lokalrådene til høringen, skønt det er besluttet i skoleudvalget. Informationen har vi modtaget via medier og fremsendt nyhedsbrev. Det er lokalrådets klare melding, at vi er meget utilfredse med den vedtagne omlægning af skolestrukturen, som helt klart er en forringelse af den nuværende stabile ordning. Vedr. fremtidig benævnelse anbefaler vi, at det bliver Fuglebjerg Skole, afd. af (kommende skole navn, som kunne være Vest Skolen). Formanden forfatter et høringsbrev, evt. sammen med de øvrige berørte lokalråd.

  Ad 13:

  Af donationen på kr. 5000 er der brugt kr. 1000 til juleklip arr. på Fuglebjerg Skolen. Restbeløbet afventer skolens tilbagemelding.

  Ad 14:

  Vagtruste til Lions Messen den 4. og 5. marts er som følger:

  Lørdag: Gunner og Poul-Erik opstiller boden kl. 09.00 i Fuglebjerg Hallen. Karen kl. 13-15, Harly kl. 15-17.

  Søndag: Gunner kl. 10-12, Henning kl. 12-14, Poul-Erik kl. 14-16.

  6 stk. gavekort á kr. 500,- til tombolaen fra bylaug og lokalråd indkøbes i Super Brugsen af Poul-Erik.

  Ad 15:

  Lokalrådet har ingen potentielle ansøgninger.

  Ad 16:

  Mobile hjertestartere er ikke impliceret via. lokalrådet. Evt. fjernvarme fra værket i Fuglebjerg til beboerne i Sneslev undersøges.

  Ad 17:

  Næste møder er den 24. april kl. 1900 på Varmeværket, Sandvedvej 31A.

  Ad 18:

  NIL

   

  Referent:

  Poul-Erik Pedersen

  Se flere nyheder fra Næstved Vestegn