Den lille Prins i Fuglebjerg

HURRA, NITHONA-Fonden har bevilget kr. 132.000,- til hjælp til at flytte og reparere skulpturen ”Den lille Prins” fra den noget indelukkede placering bag muren ved Borup Ris Skolen, til en meget mere synlig plads foran Fuglebjerg Bibliotek. LAG-Næstved, EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ligeledes bevilget kr. 132,000 til en Oase omk. Den lille Prins, så egnens borgere og turister kan hygge, samtale og skabe nye netværk. For at opnå den optimale oplevelse af skulpturgruppen, har vi etableret flerfarvet LED-belysning af kunstværket, så det også er synlig i de mørke timer. Hertil har Lions Club, Fuglebjerg, Sandved Entreprenørforretning og Næstvedegnens Landbrugsfond tillige med velvillige borgere, sponsoreret de nødvendige pengemidler. Endvidere har den nu nedlagte lokale erhvervsforening Næstved Vest via

Næstved Erhvervsforening sponsoreret kr. 12.500,- Medborgerskab i Næstved kommune har doneret 10.000 stk. tulipan-, påske- og pinselilje løg, så et storslået blomsterflor ved forårstid giver Den lille Prins en ekstra dimension. En stor og varm tak til alle, der økonomisk og arbejdsmæssigt har bidraget til projektets gennemførelse.

Mærk Næstved

Læs mere om projektet i Fuglebjerg Posten side 26

Se også indslaget fra TV2 Fyn om 10. klasse på Fuglebjerg skole, da de i 1995 var på besøg hos kunstneren i Næsby ved Odense, for at hjælpe med færdiggørelsen af skulpturgruppen. Klik her